Misja Świętokrzyskiego Centrum BHPMisja

Naszą misją jest promowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i przedsiębiorców, oferując kompleksowe szkolenia BHP, ppoż., pierwszą pomoc oraz badania środowiska pracy. 🚧 Naszym głównym celem jest zmniejszenie ryzyka wypadków na miejscu pracy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników. 🛡️ Poprzez zaangażowanie w edukację i dostarczanie specjalistycznych usług, dążymy do stworzenia środowiska pracy, gdzie każdy pracownik czuje się bezpieczny i doceniany💖. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu, że wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i branży, mają dostęp do najwyższej jakości szkoleń oraz najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy. 🌟

Wizja Świętokrzyskiego Centrum BHPWizja

Wizja Świętokrzyskiego Centrum BHP: Aspirować do pozycji lidera w kreowaniu bezpieczniejszych miejsc pracy, wykorzystując innowacyjne podejścia, zaawansowaną edukację i skuteczne partnerstwo. 🌍🚀💡

Naszym celem jest zbudowanie społeczeństwa, w którym kultura bezpieczeństwa jest podstawą działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa. Aspirujemy do tego, aby nasze szkolenia i usługi były synonimem innowacyjności i skuteczności, spełniając wymogi nowoczesnego rynku pracy. Chcemy, aby Świętokrzyskie Centrum BHP było rozpoznawane jako kluczowy partner w tworzeniu bezpiecznych i wspierających środowisk pracy, promując praktyki bezpiecznej pracy jako standard 🌟🛡️💖.

Czym się zajmujemy w Świętokrzyskim Centrum BHPCo robimy?

Świętokrzyskie Centrum BHP to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Główne obszary ich działalności to:

  1. Szkolenia BHP: oferujemy różnorodne programy szkoleniowe, zarówno w formie stacjonarnej jak i przez e-learning. Szkolenia obejmują m.in. kursy dla pracowników biurowych, robotniczych, inżynieryjno-technicznych, a także kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej 🎓🔥.

  2. Doradztwo i kontrola BHP: świadczymy usługi doradztwa w zakresie organizacji stanowisk pracy, doboru środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Prowadzimy również kontrole warunków pracy, dokumentujemy okoliczności wypadków, oraz współuczestniczymy w opracowywaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 📋🔍.

  3. Laboratorium Badawcze: posiadamy akredytowane laboratorium, które przeprowadza badania środowiska pracy i ogólnego. Zakres badań obejmuje m.in. pomiary hałasu, drgań, oświetlenia oraz stężeń substancji chemicznych w powietrzu 🧪🔬.

Nasza firma jest rodzinnym przedsiębiorstwem założonym w 2007 roku. Rozpoczęła swoją działalność od oferowania usług związanych z bezpieczeństwem pracy, a z czasem rozszerzyła swoje usługi o badania środowiskowe. Obecnie obsługujemy ponad 100 firm w różnych regionach Polski, w tym w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i łódzkim 🌍🏢.


Świętokrzyskie Centrum BHP w liczbach

Dokonaliśmy
2 500
Ocen i aktualizacji
ryzyka zawodowego

Codziennie
nadzorujemy pracę
2 000
pracowników

Przeprowadziliśmy
20 000
badań
środowiska pracy

Przeszkoliliśmy
38 000
osób

Pozyskaliśmy ponad
8,2 mln zł
z ZUS
na poprawę BHP

Przeprowadziliśmy
945
Ocen i aktualizacji
przypadkowych

Akredytacja Laboratorium Badawczego 

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABOLATORY

W naszym akredytowanym laboratorium czynników szkodliwych i uciążliwych, badamy między innymi:

Pomiar hałasu    Dobór ochron słuchu    Pomiar dymów spawalniczych    Pomiary chemiczne    Pomiary kwasów Pomiar tlenku węgla    Pomiar spalin Dizla    Pomiar zapylenia  pomiar mikroklimatu    Pomiar mikroklimatu zimnego     Pomiar oświetlenia Pomiar chemiczny mieszkań