2020

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy"

2018
Certyfikat Akredytacji AB 1695(1705225251).jpg

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badawczego nr AB 1695

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badawczego nr AB 1695

2017

Wdrożenie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

2017
10 urodziny firmy.png

10 urodziny ŚCBHP

2015

Stała obsługa 50 firm

Stała obsługa 50 firm

2014
Szkolenie online.jpg

Uruchomienie platformy e-learning BHP

2013
Ceryfikat Eksperta BHP 2013.jpg

Przystąpienie do sieci Ekspertów CIOP-PIB

2007

Powstanie firmy