Lista produktów według marki 1. Laboratorium Badawcze Świętokrzyskiego Centrum BHP w ILAC-MRA

ILAC MRA to umowa wzajemnego uznawania, która łączy akredytowane jednostki oceny zgodności z ciałami regionalnej współpracy uznawanymi przez ILAC (Międzynarodową Współpracę Akredytacji Laboratoriów). Dzięki ILAC MRA, te jednostki mogą akceptować wyniki usług i rezultaty wzajemnie uznawanych usług akredytowanych przez siebie. To umożliwia akceptację usług i produktów na arenie międzynarodowej oraz promuje cel wolnego handlu: “akredytowane raz, akceptowane wszędzie”.

ILAC MRA wspiera międzynarodowe uznawanie wyników badań i wspiera także eliminację technicznych barier w handlu. Jednym z zadań, które stawia sobie ILAC jest pomoc jednostkom akredytującym z krajów, będących w trakcie opracowywania własnych systemów akredytacji laboratoriów i/lub systemów akredytacji jednostek inspekcyjnych. ILAC współpracuje z regionalnymi organizacjami zrzeszającymi jednostki akredytujące, takimi jak EA w Europie oraz na szczeblu międzynarodowym - z IAF.