Obsługa Kadrowa Firm
  • Obsługa Kadrowa Firm

Obsługa Kadrowa Firm

Zmieniające się przepisy prawa pracy stwarzają przedsiębiorcą coraz więcej problemów i pochłaniają czas, uniemożliwiając tym samym skupienie się na realizacji strategicznych celów biznesowych.

Zmieniające się przepisy prawa pracy stwarzają przedsiębiorcą coraz więcej problemów i pochłaniają czas, uniemożliwiając tym samym skupienie się na realizacji strategicznych celów biznesowych. 

Klienci, dla których świadczymy usługi kadrowe zyskują czas, bezpieczeństwo i pewność, że prowadzenie kadr oddane jest w ręce profesjonalistów.

 

Jaki zakres usług świadczymy?

-  prowadzenia akt osobowych pracowników,
-  
sporządzania dokumentacji osobowej (umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania itp.),
-  
monitorowania terminów związanych z zatrudnieniem (np. umowy o pracę, badania,  szkolenia BHP itp.),
-  tworzenie harmonogramów czasu pracy,
-  prowadzenie ewidencji czasu pracy,
-  audyt kadrowy akt osobowych i skorygowanie dokumentów w celu zgodności z przepisami prawa,
-  wsparcie merytoryczne w zakresie prawa pracy.
 

Sporządzanie dokumentów 1.png

Sporządzanie dokumentów 2.png

Ewidencja czasu pracy.png

Harmonogram.png