Szkolenie dla hakowych, kurs dla hakowych, kurs dla sygnalistów, szkolenie dla sygnalistów
 • Szkolenie dla hakowych, kurs dla hakowych, kurs dla sygnalistów, szkolenie dla sygnalistów
 • Sala szkoleniowa centrumbhp.eu
 • Szkolenie dla Hakowych i Sygnalistów - Zasady Bezpiecznego Transportu Ładunku (Stacjonarne)

Szkolenie dla Hakowych i Sygnalistów - Zasady Bezpiecznego Transportu Ładunku (Stacjonarne)

🏗️ Szkolenie dla Hakowych i Sygnalistów: Bezpieczny Transport Ładunku z Wykorzystaniem Urządzeń Dźwigowych! 

Czy pełnisz rolę hakowego, czy może jesteś sygnalistą? Nasza oferta szkoleniowa gwarantuje zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznej pracy przy transporcie ładunków zarówno wewnątrzzakładowym, jak i na placu budowy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdzie używane są urządzenia dźwigowe wyposażone w zblocza hakowe.

🔗 Zapisz się już teraz, by poszerzyć swoją wiedzę! Rozpocznijmy razem podróż ku bezpiecznemu i sprawnemu transporcie ładunku! 🧠🏗️

200,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 06.07.2024

Termin zakończenia: 06.07.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:00

Miejsce szkolenia: ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena

Jaki jest program szkolenia dla Hakowych i Sygnalistów?

 1. 📚 Omówienie pomocniczego sprzętu do transportu ładunku: różne typy i zasady eksploatacji zawiesi, w tym łańcuchowych, z taśm włókienniczych oraz z lin stalowych. Uwzględnione są kryteria zużycia zarówno dla zawiesi, jak i lin nośnych, oraz kryteria zużycia haków.
 2. 🏗️ Przedstawienie różnych rodzajów i podział zawiesi chwytanych oraz zasady doboru odpowiedniej zawiesi do ładunku.
 3. 🤲 Wyjaśnienie sygnałów ręcznych nadawanych przez operatora hakowego.
 4. 🚧 Przekazanie zasad bezpieczeństwa pracy przy transporcie ładunku.
 5. 🚨 Szkolenie obejmuje także procedury awaryjnego reagowania w sytuacjach nietypowych.

Jakie korzyści wynikają z udziału w naszym szkoleniu z bezpiecznego transportu ładunku?

 1. 🚀 Rozszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy zarówno dla operatorów hakowych, jak i sygnalistów.
 2. 🤝 Potwierdzenie zgodności ze standardami bezpieczeństwa.
 3. 🌐 Praktyczna wiedza, którą można natychmiast zastosować w miejscu pracy.

Kto prowadzi szkolenie dla Hakowych i Sygnalistów?

Szkolenie prowadzi doświadczony wy­kła­dow­ca Aka­de­mii UDT oraz Spe­cja­li­sta ds. bhp, po­sia­da­ją­cy wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w pra­cy przy urzą­dze­niach dźwi­gni­co­wych pra­cu­ją­cych na bu­do­wach i w za­kła­dach pro­duk­cyj­nych.

Jaki jest termin i lokalizacja szkoleń?

Zapraszamy do sprawdzenia harmonogramu szkoleń dostępnego na naszej stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń, a ustalimy szczegóły!

Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie bezpiecznego transportu ładunków przez hakowego i sygnalistę.

Jaki jest termin ważności szkolenia!

Zaświadczenie ukończenia szkolenia jest bezterminowe.

Arkusz danych

Data rozpoczęcia szkolenia
06.07.2024
Data zakończenia szkolenia
06.07.2024
Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
8:00
Miejsce szkolenia
ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena