Kurs bhp dla inżynierów, szkolenie bhp dla inżynierów, badanie bhp dla inżynierów, szkolenie dla kadry inżynieryno-technicznej
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej (Stacjonarne)
 • Kurs bhp dla inżynierów, szkolenie bhp dla inżynierów, badanie bhp dla inżynierów, szkolenie dla kadry inżynieryno-technicznej

Szkolenie Okresowe BHP dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej (Stacjonarne)

Czy bezpieczeństwo w pracy Twojej Kadry Inżynieryjno-Technicznej stoi na najwyższym poziomie?

Szkolenie to nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także stanowi fundament dla sprawnego funkcjonowania firmy, zwiększając bezpieczeństwo, efektywność i profesjonalizm całego zespołu.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego zespołu i zapewnij im najlepsze narzędzia do pracy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych Szkoleniach Okresowych BHP dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej!

250,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 08.06.2024

Termin zakończenia: 08.06.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:00

Miejsce szkolenia: ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena

Do kogo kierujemy szkolenie?

Kadra inżynieryjno-techniczna to grupa pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę techniczną i umiejętności inżynieryjne, zwykle związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem lub nadzorem nad technologią, instalacjami lub procesami produkcyjnymi. Obejmuje to różnorodne stanowiska w zależności od branży, ale wśród nich mogą być:

 1. Inżynierowie: Osoby odpowiedzialne za projektowanie, rozwijanie, testowanie i utrzymanie systemów, produktów lub procesów w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria mechaniczna, elektryczna, chemiczna czy informatyczna.
 2. Technicy: Specjaliści posiadający praktyczną wiedzę i umiejętności wykonawcze w obszarach takich jak technologia produkcji, konserwacja maszyn, elektronika, automatyka, itp.
 3. Architekci: Osoby zajmujące się projektowaniem i planowaniem budynków, infrastruktury, krajobrazu oraz przestrzeni mieszkalnych lub komercyjnych.
 4. Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości: Osoby odpowiedzialne za nadzór nad procedurami bezpieczeństwa, normami jakości oraz zapewnianiem zgodności z regulacjami.
 5. Specjaliści ds. produkcji: Osoby zarządzające procesami produkcyjnymi, optymalizujące wydajność, koszty i jakość wytwarzanych produktów.

Ta kadra obejmuje zazwyczaj osoby o różnym stopniu wykształcenia i doświadczenia, które są kluczowe dla utrzymania efektywnego funkcjonowania i rozwoju w wielu sektorach przemysłu oraz usług.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

Uczestnictwo w naszym szkoleniu przynosi wiele korzyści:

 1. Bezpieczeństwo Pracy: Otrzymasz niezbędną wiedzę i umiejętności, aby minimalizować ryzyko wypadków i zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 2. Zgodność z Przepisami: Nasze szkolenia są zgodne z aktualnymi przepisami i normami BHP, co pomaga uniknąć konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów.
 3. Profesjonalizm i Rozwój: Podnoszenie kompetencji BHP to nie tylko obowiązek, ale także okazja do rozwoju osobistego i zawodowego, co zwiększa profesjonalizm Twojej kadry.
 4. Efektywność Pracy: Pracownicy świadomi ryzyka są bardziej skoncentrowani i skuteczni w swojej pracy, co przekłada się na lepsze wyniki dla firmy.
 5. Dopasowanie do Branży: Nasze szkolenia są dostosowane do specyfiki branży inżynieryjno-technicznej, zapewniając praktyczne i konkretne informacje dla Twojego zespołu.
 6. Nowoczesne Metody Nauczania: Wykorzystujemy nowoczesne metody dydaktyczne, które sprawiają, że szkolenia są interesujące, angażujące i skuteczne.
 7. Elastyczność i Dostępność: Oferujemy elastyczne terminy i formy szkoleń, w tym opcje online, aby dostosować się do harmonogramu i potrzeb Twojej firmy.

Uczestnictwo w naszym szkoleniu to inwestycja w bezpieczeństwo, wiedzę i rozwój Twojej kadry, co przekłada się na lepsze rezultaty dla Twojej firmy oraz zadowolenie pracowników.

Jaki jest cel i program szkolenia?

Celem naszego szkolenia Okresowego BHP dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej jest zapewnienie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalnie dostosowanej do potrzeb pracowników z branży inżynieryjno-technicznej. Program szkolenia obejmuje szereg kluczowych tematów:

 1. Podstawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Omówienie ogólnych zasad bezpiecznej pracy, identyfikacja zagrożeń i sposoby minimalizacji ryzyka wypadków.
 2. Specyfika Branży Inżynieryjno-Technicznej: Koncentracja na specjalistycznych aspektach BHP związanych z daną branżą, np. bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, procedury awaryjne, zapobieganie wypadkom podczas prac konstrukcyjnych czy naprawczych.
 3. Zasady Postępowania w Sytuacjach Awaryjnych: Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, ewakuacji, gaśniczych procedur bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania na różne rodzaje zagrożeń.
 4. Zgodność z Przepisami Prawnymi: Zapoznanie z aktualnymi przepisami BHP obowiązującymi w danej branży, aby zapewnić zgodność z prawem i uniknąć konsekwencji prawnych.
 5. Nowoczesne Metody i Narzędzia BHP: Wykorzystanie technologii, nowoczesnych narzędzi oraz metod zapewniających skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz minimalizację wypadków.
 6. Studiu przypadku i Praktyczne Ćwiczenia: Realistyczne scenariusze oraz praktyczne ćwiczenia, które pozwalają pracownikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Program szkolenia jest dostosowywany do specyfiki branży i potrzeb uczestników, zapewniając kompleksowe i praktyczne przygotowanie do zapobiegania wypadkom oraz utrzymania bezpiecznego środowiska pracy.

Jaki jest termin i lokalizacja szkoleń?

Sprawdź nasz harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń ustalimy szczegóły!

Kto prowadzi szkolenie BHP?

Szkolenie prowadzi doświadczony pracownik służby BHP, ratownik medyczny oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. 2004 nr180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Jaki jest termin ważności szkolenia!

Szkolenie okresowe BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej jest ważne przez 5 lat.

Zainwestuj w Bezpieczeństwo!

Uczestnictwo w naszym szkoleniu to inwestycja w bezpieczeństwo, wiedzę i rozwój Twojej kadry, co przekłada się na lepsze rezultaty dla Twojej firmy oraz zadowolenie pracowników.

Arkusz danych

Data rozpoczęcia szkolenia
08.06.2024
Data zakończenia szkolenia
08.06.2024
Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
8:00
Miejsce szkolenia
ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena