Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Administracyjno-Biurowych (Stacjonarne)
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Administracyjno-Biurowych (Stacjonarne)
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Administracyjno-Biurowych (Stacjonarne)

Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Administracyjno-Biurowych (Stacjonarne)

Oczyść swój biurowy styl pracy! Dołącz do naszego innowacyjnego szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych!

Dołącz do nas, aby zadbać o swoje Bezpieczeństwo, Zdrowie i Komfort Pracy w środowisku biurowym. Z nami praca stanie się bardziej przyjemna i bezpieczna!

150,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 08.06.2024

Termin zakończenia: 08.06.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:00

Godzina rozpoczęcia: ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

 1. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Poznaj zagrożenia, których nie dostrzegasz na pierwszy rzut oka w środowisku biurowym. Znasz je, możesz im zapobiec!
 2. Ergonomia, czyli klucz do wygody: Odkryj, jak dostosować swoje stanowisko pracy, aby uniknąć bólu pleców, sztywności szyi i innych dolegliwości związanych z długotrwałym siedzeniem.
 3. Zdrowie psychiczne w pracy: Dowiedz się, jak zarządzać stresem, utrzymywać równowagę między pracą a życiem prywatnym i dbać o swoje zdrowie psychiczne w biurze.
 4. Gotowość na awaryjne sytuacje: Bądź przygotowany! Poznaj procedury w przypadku ewakuacji, pożaru czy innych sytuacji nagłych, które mogą się zdarzyć nawet w biurze.
 5. Zgodność z przepisami: Nasze szkolenie zapewnia zgodność z wymogami prawymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza, którą zdobędziesz, będzie spełniała normy obowiązujące w Twoim miejscu pracy.

  Jaki jest cel i program szkolenia?

  Celem szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest zapewnienie świadomości i umiejętności potrzebnych do pracy w bezpiecznym, higienicznym i ergonomicznym środowisku biurowym. Natomiast program szkolenia to:

  Część 1: Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Wstęp do BHP: Przegląd przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązków pracodawcy i pracowników.
  • Zagrożenia w biurze: Identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pracą w środowisku biurowym i sposoby minimalizowania tych zagrożeń.

  Część 2: Ergonomia i zdrowie w pracy biurowej

  • Ergonomia stanowiska pracy: Techniki ustawienia biurka, krzesła, monitora i innych urządzeń w celu zapobiegania dolegliwościom wynikającym z długotrwałego siedzenia.
  • Zdrowie psychiczne w pracy: Radzenie sobie ze stresem, utrzymywanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

  Część 3: Bezpieczne korzystanie z urządzeń biurowych

  • Obsługa sprzętu biurowego: Szkolenie z prawidłowego użytkowania drukarek, kopiarek, urządzeń do niszczenia dokumentów, aby uniknąć wypadków.
  • Bezpieczeństwo pracy przy komputerze: Zasady dotyczące właściwego ustawienia stanowiska pracy przy komputerze oraz zapobieganie urazom związanym z długotrwałym korzystaniem z ekranów.

  Część 4: Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

  • Ewakuacja i procedury bezpieczeństwa: Instruktaż dotyczący procedur ewakuacji, zasad postępowania w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych.
  • Pierwsza pomoc w biurze: Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

  Część 5: Test wiedzy i podsumowanie

  • Podsumowanie i omówienie: Przegląd najważniejszych punktów szkolenia oraz możliwość zadawania dodatkowych pytań.
  • Test wiedzy: Krótki test oceniający zdobytą wiedzę i zrozumienie omawianych zagadnień.

  Ten program szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, obejmuje kluczowe obszary dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy, ergonomii i postępowania w sytuacjach awaryjnych, co pozwala pracownikom lepiej zrozumieć i radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami w biurze.

  Jaki jest termin i lokalizacja szkolenia?

  Sprawdź nasz harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń ustalimy szczegóły!

  Kto prowadzi szkolenie BHP?

  Szkolenie prowadzi doświadczony pracownik służby BHP, ratownik medyczny oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej.

  Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

  Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. 2004 nr180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

  Jaki jest termin ważności szkolenia!

  Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważne przez 6 lat.

  Zainwestuj w Bezpieczeństwo!

  Nasze szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych to klucz do sukcesu Twojej firmy. Inwestuj w Bezpieczeństwo, Dbaj o Zdrowie Pracowników, a zyskasz nie tylko Lojalnych Pracowników, ale także Zminimalizujesz Ryzyko Wypadków i Utraty Efektywności w Pracy.

  Arkusz danych

  Data rozpoczęcia szkolenia
  08.06.2024
  Data zakończenia szkolenia
  08.06.2024
  Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
  8:00
  ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena