Szkolenie Okresowe BHP dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami (Stacjonarne)
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami (Stacjonarne)
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami (Stacjonarne)

Szkolenie Okresowe BHP dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami (Stacjonarne)

Nasze Szkolenie BHP dla Pracodawców i Kierowników: Bezpieczeństwo Zaczyna się od Ciebie!

Zapraszamy do udziału w naszym kompleksowym szkoleniu z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, stworzonego z myślą o Pracodawcach oraz Osobach Kierujących Pracownikami. Nasza oferta to Gwarancja, że Twoja firma będzie działać nie tylko efektywnie, lecz przede wszystkim Bezpiecznie!

Dołącz do naszej społeczności firm, które stawiają na Bezpieczeństwo i Zdrowie Pracowników! Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować miejsce na najbliższym szkoleniu. Bezpieczeństwo zaczyna się Teraz!

250,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 08.06.2024

Termin zakończenia: 09.06.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:00

Godzina rozpoczęcia: ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

 1. Aktualna Wiedza Prawna: Zapewniamy kompleksowe omówienie aktualnych przepisów BHP, dzięki czemu Twoja firma będzie zawsze zgodna z wymogami prawnymi.
 2. Dostosowane do Rzeczywistości Przykłady: Przykłady sytuacji z życia codziennego biznesu pomagają zrozumieć, jakie zagrożenia mogą wystąpić w Twojej branży i jak im skutecznie przeciwdziałać.
 3. Nowoczesne Metody Nauczania: Wykorzystujemy innowacyjne metody szkoleniowe, takie jak interaktywne prezentacje, case study oraz symulacje sytuacji awaryjnych, aby sprawić, że nauka stanie się fascynująca i skuteczna.
 4. Bezpieczne Warunki Pracy: Pokazujemy, jak skutecznie zarządzać bezpieczeństwem w miejscu pracy, eliminując zagrożenia i chroniąc zdrowie pracowników.
 5. Dowiedz się, Jak Chronić Zdrowie Pracowników: Szkolenie obejmuje również zagadnienia związane z higieną pracy, ergonomią stanowisk oraz udzielaniem pierwszej pomocy, co przekłada się na lepsze zdrowie i samopoczucie pracowników.
 6. Narzędzia do Samodzielnego Monitorowania: Udostępniamy praktyczne narzędzia, dzięki którym łatwo będziesz mógł kontrolować i ewaluować skuteczność działań z zakresu BHP w Twojej firmie.

Jaki jest cel i program szkolenia?

Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami ma na celu zapewnienie, że ci, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie personelem, posiadają aktualną wiedzę dotyczącą przepisów BHP, potencjalnych zagrożeń zawodowych oraz środków bezpieczeństwa. Program szkolenia obejmuje:

 1. Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa: omówienie i przekazanie informacji dotyczących obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świadomość zagrożeń zawodowych: przedstawienie różnych rodzajów zagrożeń, jakie mogą występować w miejscu pracy, w tym fizycznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych i psychospołecznych.
 3. Ochrona przed wypadkami i chorobami zawodowymi: szkolenie w zakresie prewencji wypadków i chorób zawodowych, zwracając uwagę na stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: zapoznanie z procedurami postępowania w przypadku wypadków, pożarów czy innych nagłych sytuacji.
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy: nauczenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz korzystania z dostępnych środków pierwszej pomocy.
 6. Ergonomia i higiena pracy: omówienie zasad prawidłowego ustawienia stanowisk pracy, eliminacji czynników ryzyka oraz promowanie zdrowych nawyków związanych z pracą.
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy: szkolenie dotyczące roli pracodawcy i osób zarządzających w utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy, w tym prowadzenia ocen ryzyka zawodowego.
 8. Monitoring i ewaluacja: wskazanie narzędzi i metod monitorowania skuteczności działań z zakresu BHP oraz konieczność regularnej aktualizacji procedur.

Jaki jest termin i lokalizacja szkoleń?

Sprawdź nasz harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń ustalimy szczegóły!

Kto prowadzi szkolenie BHP?

Szkolenie prowadzi doświadczony pracownik służby BHP, ratownik medyczny oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. 2004 nr180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Jaki jest termin ważności szkolenia!

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest ważne przez 5 lat.

Zainwestuj w Bezpieczeństwo!

Nasze szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami to klucz do sukcesu Twojej firmy. Inwestuj w Bezpieczeństwo, Dbaj o Zdrowie Pracowników, a zyskasz nie tylko Lojalnych Pracowników, ale także Zminimalizujesz Ryzyko Wypadków i Utraty Efektywności w Pracy.

Arkusz danych

Data rozpoczęcia szkolenia
08.06.2024
Data zakończenia szkolenia
09.06.2024
Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
8:00
ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena