Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy dla Osób Wyznaczonych do Udzielania Pomocy na Terenie Zakładu (podstawowe) (stacjonarne)

Kiedy?

  1.09.2023 r. (piątek), godz. 8:00, sa­la szko­le­nio­wa na­szej fir­my, ul. ks. J. Po­pie­łusz­ki 18, Skar­ży­sko – Ka­mien­na

Dla kogo?
Szkolenie z pierwszej pomocy adresowane jest do wszystkich pracowników i osób prywatnych, ponieważ nie można przewidzieć kto i kiedy będzie zobowiązany takiej pomocy udzielić. Przekazujemy uczestnikom praktyczne porady i sprawdzone metody radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Podczas szkoleń korzystamy z prezentacji multimedialnych, filmów, fantomów szkoleniowych i defibrylatora AED.  
 
Program
  1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
  2. Bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia. Wzywanie pomocy.
  3. Nagłe przypadki internistyczne.
  4. Stany zagrożenia życia.
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz defibrylacja automatyczna.  
  6. Uszkodzenia naczyń krwionośnych. 
 
Kto prowadzi szkolenie?
Nasze szkolenia prowadzą praktycy - ratownik medyczny mający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach pracowników i uprawnienia instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej.

a 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Termin szkolenia dostosowujemy do wymagań zleceniodawcy, natomiast szkolenie możemy przeprowadzić w siedzibie pracodawcy lub w sali szkoleniowej naszej firmy.

a 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Przeszkoleni przez nas pracownicy, otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz będą mogli wykonywać zadania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art. 2091 §1 pkt.2 kodeksu pracy.
a 
Jaka jest ważność szkolenia?
Szkolenie z pierwszej pomocy jest ważne bezterminowo. Zaleca się, aby część praktyczną okresowo powtarzać co 2 - 3 lata.

a 
Cena: 150.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz