Szkolenie dla Hakowych - Zasady Bezpiecznego Transportu Ładunku (stacjonarne)

Kiedy?

  23.09.2023 r. (sobota), godz. 8:00, sa­la szko­le­nio­wa na­szej fir­my, ul. ks. J. Po­pie­łusz­ki 18, Skar­ży­sko – Ka­mien­na

Dla kogo?
Celem seminarium hakowego jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznej pracy podczas transportu ładunku wewnątrzzakładowego i na budowie przy użyciu urządzeń dźwigowych wyposażonych w zblocze hakowe - suwnic i dźwigów.  
 
Program
  1. Podział pomocniczego sprzętu do transportu ładunku: typy i zasady eksploatacji zawiesi: łańcuchowych, z taśm włókienniczych oraz z lin stalowych, kryteria zużycia zawiesi, kryteria zużycia lin nośnych, kryteria zużycia haków. 
  2. Rodzaje i podział zawiesi chwytnych zaczepowych.
  3. Zasady doboru zawiesi do ładunku.
  4. Wyznaczanie środka ciężkości ładunku.
  5. Wyznaczanie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi.
  6. Sygnały ręczne nadawane przez hakowego.
  7. Zasady bezpieczeństwa pracy przy transporcie ładunku. 
 
Kto prowadzi szkolenie?
Wykładowca posiadający uprawnienia Akademii UDT oraz Specjalista ds. bhp, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy przy urządzeniach dźwignicowych pracujących na budowach i w zakładach produkcyjnych.   
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Seminarium może być prowadzone w naszym ośrodku szkoleniowym lub pomieszczeniach użyczonych przez zleceniodawcę (np. w zakładzie pracy). Szkolenie organizujemy po zebraniu się grupy szkoleniowej (min. 6 osób). Termin kursu dostosowujemy do Państwa potrzeb.
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Zaświadczenie ukończenia seminarium w zakresie bezpiecznego transportu ładunków przez hakowego.
. 
Jaka jest ważność szkolenia?
Ważność zaświadczenia jest bezterminowa. 
Cena: 200.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz