Usługodawca

Sklep internetowy Świętokrzyskie Centrum BHP, dostępny pod adresem https://centrumbhp.eu/ jest prowadzony przez: PAWEŁ ARTUR STRZELEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STRZELEC PAWEŁ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM BHP, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6631663090, nr REGON 260161629, ul. ks. J. Popiełuszki 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 41 308 00 38.

Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków. Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Prywatność i dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://centrumbhp.eu/strona/2-polityka-prywatnosci

Inne regulaminy i polityki

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów. Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 18.05.2024. Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: a99aa9b7-a925-4e01-8b9b-27eebea06b5f.