Audyt BHP, przegląd BHP
  • Audyt BHP, przegląd BHP

Audyty BHP

Pomagamy zidentyfikować i usunąć wszystkie potencjalne czynniki ryzyka, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wysokich kar finansowych i odpowiedzialności karnej.

Pomagamy zidentyfikować i usunąć wszystkie potencjalne czynniki ryzyka, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wysokich kar finansowych i odpowiedzialności karnej.

Na czym polega audyt BHP?

Ilość przepisów i różnorodność stanowisk pracy sprawiają, że nawet w dbającej o bezpieczeństwo firmie, pojawiają się nieprawidłowości. Audyt BHP ma na celu ich zidentyfikowanie i wskazanie działań korekcyjnych. Audyt obejmuje weryfikację:

-  dokumentacji pracowniczej w tym szkoleń BHP, orzeczeń lekarskich - w tym ich aktualności,
-  dokumentacji bhp tj. oceny ryzyka zawodowego, instrukcji, zarządzeń i regulaminów,
-  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników,
-  spełniania wymagań bhp i ppoż. w zakresie maszyn, urządzeń, pomieszczeń i całego zakładu,
-  stosowania i doboru środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej lub roboczej.

 

Jakie są korzyści audytu BHP?

Z przeprowadzonego Audytu BHP, przedsiębiorca otrzymuje raport z wykazem potencjalnych zagrożeń i ewentualnych nieprawidłowości oraz propozycję sposobu ich usunięcia. Powyższe działania przynoszą wymierne korzyści ze względu na:

-  ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków,
-  planowanie kosztów na infrastrukturę przedsiębiorstwa,
-  uniknięcie kar finansowych i odpowiedzialności karnej, 
-  zabezpieczenie firmy przed odmową wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe,
-  zabezpieczenie firmy na wypadek procesów wytoczonych przez pracowników lub ich rodziny,
-  zabezpieczenie firmy przed szkodami materialnymi towarzyszącymi wypadkom.

 

Audyt%20BHP.jpg

Stosowanie środków ochronnych

Prawo pracy i BHP

Przestrzenie przepisów BHP

Dostosowanie maszyn