Szkolenie ppoż., szkolenie pożarowe
  • Szkolenie ppoż., szkolenie pożarowe

Ochrona PPOŻ

Wdrażamy skuteczne rozwiązania i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wspieramy przedsiębiorców w dostosowaniu budynków, obiektów i terenów do minimalnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Wdrażamy skuteczne rozwiązania i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wspieramy przedsiębiorców w dostosowaniu budynków, obiektów i terenów do minimalnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Jaki jest zakres usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

-  przeprowadzamy praktyczne szkolenia PPOŻ i pokazy gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym,
-  przeprowadzamy audyty stanu bhp i ppoż.,
-  sporządzamy i dokonujemy aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
-  wykonujemy plany ewakuacyjne obiektów, 
-  organizujemy ćwiczebne alarmy przeciwpożarowe,
-  przeprowadzamy audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej.

ppoż 1.png

ppoż 2.png

ppoż 3.png

ppoż 4.png