Obsługa BHP firm Świętokrzyskie Centrum BHP
  • Obsługa BHP firm Świętokrzyskie Centrum BHP

Obsługa BHP Firm

Oferujemy usługę kompleksowej obsługi BHP, w ramach której przejmujemy obowiązki służby BHP i zajmujemy się w Twojej firmie wszystkim, tym co dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Oferujemy usługę kompleksowej obsługi BHP, w ramach której przejmujemy obowiązki służby BHP i zajmujemy się w Twojej firmie wszystkim, tym co dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jaki jest zakres kompleksowej obsługi?

-  przeprowadzamy szkolenia bhp w tym ppoż. wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
-  przeprowadzamy szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
-  przeprowadzamy audyty stanu bhp i ppoż.,
-  prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,
-  przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
-  opracowujemy instrukcje bhp i ppoż., procedury, plany ewakuacyjne, oceny ryzyka zawodowego,
-  nadzorujemy i informujemy o mijających terminach badań lekarskich, szkoleń, umów o pracę,
-  reprezentujemy pracodawców przed organami kontrolnymi (bhp i ppoż).

 

Jakie są korzyści z outsourcingu?

możesz skoncentrować się na działalności swojej firmy – efektywniej, niż dotychczas,
-  ograniczasz koszty zatrudnienia i korzysz z usług doświadczonych specjalistów naszej firmy,
-  uniezależniasz się od ryzyka “czynnika ludzkiego” – czyli od urlopów, zwolnień i zmian pracy przez pracowników.

BHP 4.pngBHP 1.pngBHP 2.pngBHP 3.png