Świętokrzyskie Centrum BHP – Regionalnym Ośrodkiem BHP akredytowanym przez CIOP-PIB

Świętokrzyskie Centrum BHP – Regionalnym Ośrodkiem BHP akredytowanym przez CIOP-PIB

Z ogromną dumą i satysfakcją pragnę podzielić się z Wami wyjątkowym osiągnięciem naszej firmy. Po latach ciężkiej pracy, zaangażowania naszego zespołu i pogoń za perfekcją, zostaliśmy Regionalnym Ośrodkiem BHP. Akredytacja, którą otrzymaliśmy od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jest nie tylko potwierdzeniem jakości naszych usług, ale również symbolem zaufania, jakim obdarzono Świętokrzyskie Centrum BHP.

Nasza Misja i Wizja

Od początku naszej działalności, misją Świętokrzyskiego Centrum BHP było tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich. Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik powinien mieć możliwość powrotu do swojego domu w niezmienionym stanie zdrowia, takim, w jakim udał się do pracy. Dzięki naszej wizji i nieustającemu dążeniu do poprawy warunków pracy, staliśmy się liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w regionie świętokrzyskim.

Wkład w Lokalną Społeczność

Jako Regionalny Ośrodek BHP, zobowiązujemy się do jeszcze większego wkładu w rozwój kultury bezpieczeństwa pracy w naszej społeczności. Nasza rola wykracza teraz poza świadczenie usług szkoleniowych i doradczych, stajemy się Centrum Wiedzy i Innowacji w dziedzinie BHP, promując najlepsze praktyki i najnowocześniejsze rozwiązania wśród lokalnych przedsiębiorstw i instytucji.

Podziękowania

To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych klientów, zaufania, jakim nas obdarzyli, oraz ciężkiej pracy i poświęcenia całego zespołu Świętokrzyskiego Centrum BHP. Chciałbym podziękować każdemu, kto przyczynił się do naszego sukcesu - Wasze zaangażowanie i pasja są fundamentem naszej organizacji.

Przyszłość

Mianowanie nas Regionalnym Ośrodkiem BHP otwiera przed nami nowe możliwości i wyzwania. Jesteśmy gotowi i zmotywowani, aby nie tylko sprostać tym wyzwaniom, ale również przekraczać oczekiwania, kontynuując naszą misję poprawy bezpieczeństwa pracy. Wspólnie, z naszymi partnerami, klientami i współpracownikami, będziemy nadal pracować nad tworzeniem bezpieczniejszych miejsc pracy dla wszystkich.

Dziękuję Wam za wsparcie i zaufanie. Razem możemy uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym dla każdego.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, gdzie można znaleźć więcej informacji o naszej akredytacji i działalności: CIOP-PIB.

Z wyrazami szacunku

Paweł Strzelec

Świętokrzyskie Centrum BHP Regionalnym Ośrodkiem CIOP-PIB