Sporządzanie IBWR - Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót dla firm podwykonawczych

  2014-10-13

Terminarz szkoleń

03 Październik 2022

Szkolenie Wstępne Ogólne BHP

Więcej
15 Październik 2022

Szkolenie dla Hakowych - Zasady Bezpiecznego Transportu Ładunku

Więcej
29 Październik 2022

Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy dla Osób Wyznaczonych do Udzielania Pomocy na Terenie Zakładu (podstawowe)

Więcej
05 Listopad 2022

Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy dla Osób Wyznaczonych do Udzielania Pomocy na Terenie Zakładu (zaawansowane)

Więcej
25 Listopad 2022

Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Inżynieryjno-Technicznych

Więcej