Sporządzanie planu BIOZ dla inwestycji budowlanych

  2014-10-13

26 Styczeń 2019

Szkolenie dla hakowych - zasady bezpiecznego transportu ładunku

Więcej
01 Luty 2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
01 Luty 2019

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
02 Luty 2019

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (podstawowe)

Więcej
15 Luty 2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
22 Luty 2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
23 Luty 2019

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (zaawansowane)

Więcej