Sporządzanie planu BIOZ dla inwestycji budowlanych

  2014-10-13

01 Sierpień 2018

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
03 Sierpień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
03 Sierpień 2018

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej
04 Sierpień 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (podstawowe)

Więcej
10 Sierpień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
24 Sierpień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
25 Sierpień 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (zaawansowane)

Więcej
31 Sierpień 2018

Szkolenie dla hakowych - zasady bezpiecznego transportu ładunku

Więcej