Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  2019-05-05

Terminarz szkoleń

01 Sierpień 2022

Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych

Więcej
01 Sierpień 2022

Szkolenie Wstępne Ogólne BHP

Więcej
27 Sierpień 2022

Szkolenie dla Hakowych - Zasady Bezpiecznego Transportu Ładunku

Więcej
09 Wrzesień 2022

Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy dla Osób Wyznaczonych do Udzielania Pomocy na Terenie Zakładu (podstawowe)

Więcej