Certyfikat Eksperta ds. bhp CIOP-PIB 2018

  2018-03-18

21 Wrzesień 2018

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej
01 Październik 2018

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
05 Październik 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
12 Październik 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
20 Październik 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (podstawowe)

Więcej
26 Październik 2018

Szkolenie dla hakowych - zasady bezpiecznego transportu ładunku

Więcej