Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

  2017-08-10

Terminarz szkoleń

01 Lipiec 2019

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
05 Lipiec 2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
12 Lipiec 2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
02 Sierpień 2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
09 Sierpień 2019

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej
17 Sierpień 2019

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (podstawowe)

Więcej