Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

  2017-08-10

03 Kwiecień 2018

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
06 Kwiecień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
07 Kwiecień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
13 Kwiecień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
28 Kwiecień 2018

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej
12 Maj 2018

Szkolenie dla hakowych - zasady bezpiecznego transportu ładunku

Więcej