Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

  2017-08-10

23 Listopad 2018

Szkolenie dla hakowych - zasady bezpiecznego transportu ładunku

Więcej
24 Listopad 2018

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej
01 Grudzień 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (podstawowe)

Więcej
08 Grudzień 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (zaawansowane)

Więcej