Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

  2017-08-10

01 Marzec 2018

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
02 Marzec 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
02 Marzec 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
03 Marzec 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (podstawowe)

Więcej
09 Marzec 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
17 Marzec 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (zaawansowane)

Więcej