Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

  2017-08-10

Terminarz szkoleń

27 Maj 2022

Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy dla Osób Wyznaczonych do Udzielania Pomocy na Terenie Zakładu (podstawowe)

Więcej
30 Maj 2022

Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych

Więcej
04 Czerwiec 2022

Szkolenie BHP w Zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Więcej
18 Czerwiec 2022

Szkolenie dla Hakowych - Zasady Bezpiecznego Transportu Ładunku

Więcej