Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy

  2016-01-16

26 Maj 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (zaawansowane)

Więcej
01 Czerwiec 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
01 Czerwiec 2018

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
08 Czerwiec 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
15 Czerwiec 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
16 Czerwiec 2018

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej