Badania i pomiary hałasu. Jak przygotować zakład do pomiarów?

  2015-08-31

24 Sierpień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
25 Sierpień 2018

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy na terenie zakładu (zaawansowane)

Więcej
31 Sierpień 2018

Szkolenie dla hakowych - zasady bezpiecznego transportu ładunku

Więcej
03 Wrzesień 2018

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
07 Wrzesień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
14 Wrzesień 2018

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej
21 Wrzesień 2018

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Więcej