Nadzór


Czy wiesz, że...
Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników, powinni utworzyć służbę bhp. Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy. Zgodnie z 237.11 §2 Kodeksu pracy „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.  

Stały nadzór BHP?
Oferujemy usługę outsourcingu bhp, związaną z tworzeniem zewnętrznej służby bhp w zakładzie pracy, czyli zlecenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu procesów niezbędnych do funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa w tym przypadku zadań służby bhp, które zostaną zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.
Cena ryczałtowa ustalana jest indywidualnie,w zależności od rodzaju działalności Państwa firmy i ilości pracowników. Przykładowy koszt nadzoru bhp i ppoż. w firmie zatrudniającej do 10 pracowników to 150 zł miesięcznie. 

Oto 5 powodów dlaczego warto być naszym klientem!
 1. Profesjonalizm - 14 lat doświadczeń i ponad 30 stałych klientów. 
 2. Innowacyjność i rozwój - stale rozwijamy się i stawiamy na nowoczesne rozwiązania.
 3. Dyspozycyjność - jesteśmy kiedy nas potrzebujesz. 
 4. Klient na 1 miejscu - dostosujemy się do twoich potrzeb. 
 5. Bezpieczeństwo - dla Ciebie, twojej firmy i twoich pracowników ...
Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres nadzoru bhp dla firm z różnych branż.

 
 

Terminarz szkoleń

Aktualności

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP

  31 Marzec 2016
Więcej

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy

  16 Styczeń 2016
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Co wchodzi w zakres nadzoru?


Szkolenia

 •   szkolenia bhp w tym ppoż. wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 •   szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 •   okresowe przeglądy stanu bhp,
 •   analizy roczne stanu BHP,
 •   audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 •   dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 •   dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 •   dokumentowanie chorób zawodowych,
 •   opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 •   opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 •   opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 •   prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 •   ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 •   ocenę maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 •   ocenę nowych maszyn i urządzeń oraz dokumentacji w zakresie dyrektyw nowego podejścia tj. 2006/42/WE.

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 •   przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 •   opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 •   wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 •   określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Obsługa w zakresie prawa pracy

 •   prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń oraz świadectw pracy),
 •   pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 •   opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 •   audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

Obsługa w zakresie prawa pracy

 •   doradztwo w zakresie prawa pracy,
 •   doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

Cena usługi?

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

 

Co wchodzi w zakres nadzoru?

Szkolenia

 • szkolenia bhp wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 • szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy podczas demontażu azbestu,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznego transportu ładunku – dla hakowych.

 Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • opracowywanie dla wykonawców inwestycji budowanych planów BIOZ – Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • opracowywanie dla podwykonawców inwestycji budowanych IBWR – Instrukcji Bezpiecznego Wykonywanie Robót,
 • okresowe przeglądy stanu bhp
 • analizy roczne stanu BHP,
 • pomoc w   realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 • ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 • ocenę maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 • ocenę nowych maszyn i urządzeń oraz dokumentacji w zakresie dyrektyw nowego podejścia tj. 2006/42/WE.

 Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

 Obsługa w zakresie prawa pracy

 • prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę,  świadectw pracy),
 • pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

 Doradztwo prawne i techniczne

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

 Cena usługi

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

 

Co wchodzi w zakres nadzoru?

Szkolenia
 •   szkolenia bhp w tym ppoż. wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 •   szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 •   okresowe przeglądy stanu bhp,
 •   analizy roczne stanu BHP,
 •   audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, 
 •   pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 •   dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 •   dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 •   dokumentowanie chorób zawodowych,
 •   opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 •   opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 •   opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 •   prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy itp.);
 •   ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 •   ocenę maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 •   ocenę nowych maszyn i urządzeń oraz dokumentacji w zakresie dyrektyw nowego podejścia tj. 2006/42/WE.

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 •   przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 •   opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 •   wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 •   określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Obsługa w zakresie prawa pracy

 •   prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń oraz świadectw pracy),
 •   pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 •   opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 •   audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

Doradztwo prawne i techniczne

 •   doradztwo w zakresie prawa pracy,
 •   doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

Cena usługi?

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

 

Doradztwo prawno - techniczne


Jesteśmy praktykami z kilkunastoletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów prawno-technicznych, w celu profesjonalnego wsparcia dla biznesu. Zdobyte doświadczenie i praktyka, pozwoliły nam na wyprofilowanie działań firmy, wynikających z szeroko rozumianego prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Zdajemy sobie sprawę, iż w ramach działalności gospodarczej realizowanej przez firmy, każdego dnia pokonujecie Państwo przeszkody i problemy w postaci m.in.:

 • zagadnień związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • problematyką czasu pracy,
 • opracowaniem i aktualizacją wewnętrznych zarządzeń i regulaminów - pracy, wynagradzania, ZFŚS itp.,
 • spełnianiem wymagań bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń,
 • spełnianiem wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów pracy.

W ramach usług doradczych proponujemy:

Audyt prawa pracy
- dokonujemy kompleksowej analizy procedur i dokumentów związanych z przestrzeganiem prawa pracy.
Audyt bezpieczeństwa pracy
– dokonujemy kompleksowej analizy bezpieczeństwa stanowisk pracy i użytkowanych przez pracowników maszyn oraz urządzeń.
Audyt bezpieczeństwa pożarowego
– dokonujemy kompleksowej analizy bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych obiektów.

Usługi doradcze są zakończone wnioskami zmierzającymi do wdrożenia rozwiązań, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i interesem pracodawcy.
 
W Polsce w 2013 roku wydarzyło się ponad 13 700 wypadków przy pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń (źródło GUS). Taka też jest skala strat ludzkich, finansowych, materialnych i społecznych. Bezpieczeństwo to zysk. Zasada kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, polega na tym, że wszyscy przyczyniający się do realizacji procesów pracy, tworzą i odpowiadają za bezpieczeństwo.


W zakresie usług doradczych proponujemy:

- audyt organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub
  warunki uciążliwe,
- ocenę doboru  środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- ocenę stopnia przystosowana użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań BHP,
- audyt w zakresie spełniania przez obiekty i stanowiska wymagań bhp i ppoż.,
- pomiary środowiska pracy przez akredytowane laboratorium. 
 
Prawo pracy stanowi ważny element działalności każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Znajomość obowiązujących przepisów oraz częstych zmian w przepisach prawa pracy ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania firmą. Proponujemy usługi doradcze w zakresie prawa pracy w ramach, których przygotowujemy projekty dokumentacji i analizy oraz informujemy o zmianach w prawie, w tym zajmujemy się zagadnieniami:

-  dokumentacją prawno-pracowniczą
-  zatrudnieniem pracowników,
-  zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych,
-  rozwiązywaniem umów o pracę,
-  opracowaniem regulaminów i zarządzeń. 
 

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz