Nadzór


Czy wiesz, że...
Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników, powinni utworzyć służbę bhp. Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy. Zgodnie z 237.11 §2 Kodeksu pracy „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.  

Stały nadzór BHP?
Oferujemy usługę outsourcingu bhp, związaną z tworzeniem zewnętrznej służby bhp w zakładzie pracy, czyli zlecenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu procesów niezbędnych do funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa w tym przypadku zadań służby bhp, które zostaną zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.
Cena ryczałtowa ustalana jest indywidualnie,w zależności od rodzaju działalności Państwa firmy i ilości pracowników. Przykładowy koszt nadzoru bhp i ppoż. w firmie zatrudniającej do 10 pracowników to 150 zł miesięcznie. 

Oto 5 powodów dlaczego warto być naszym klientem!
 1. Profesjonalizm - 14 lat doświadczeń i ponad 30 stałych klientów. 
 2. Innowacyjność i rozwój - stale rozwijamy się i stawiamy na nowoczesne rozwiązania.
 3. Dyspozycyjność - jesteśmy kiedy nas potrzebujesz. 
 4. Klient na 1 miejscu - dostosujemy się do twoich potrzeb. 
 5. Bezpieczeństwo - dla Ciebie, twojej firmy i twoich pracowników ...
Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres nadzoru bhp dla firm z różnych branż.

 
 

Terminarz szkoleń

01 Sierpień 2017

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Więcej
01 Sierpień 2017

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Więcej
04 Sierpień 2017

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Więcej
04 Sierpień 2017

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Więcej

Aktualności

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP

  31 Marzec 2016
Więcej

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy

  16 Styczeń 2016
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Co wchodzi w zakres nadzoru?


Szkolenia

 •   szkolenia bhp w tym ppoż. wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 •   szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 •   okresowe przeglądy stanu bhp,
 •   analizy roczne stanu BHP,
 •   audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 •   dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 •   dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 •   dokumentowanie chorób zawodowych,
 •   opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 •   opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 •   opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 •   prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 •   ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 •   ocenę maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 •   ocenę nowych maszyn i urządzeń oraz dokumentacji w zakresie dyrektyw nowego podejścia tj. 2006/42/WE.

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 •   przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 •   opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 •   wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 •   określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Obsługa w zakresie prawa pracy

 •   prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń oraz świadectw pracy),
 •   pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 •   opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 •   audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

Obsługa w zakresie prawa pracy

 •   doradztwo w zakresie prawa pracy,
 •   doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

Cena usługi?

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

 

Co wchodzi w zakres nadzoru?

Szkolenia

 • szkolenia bhp wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 • szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy podczas demontażu azbestu,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznego transportu ładunku – dla hakowych.

 Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • opracowywanie dla wykonawców inwestycji budowanych planów BIOZ – Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • opracowywanie dla podwykonawców inwestycji budowanych IBWR – Instrukcji Bezpiecznego Wykonywanie Robót,
 • okresowe przeglądy stanu bhp
 • analizy roczne stanu BHP,
 • pomoc w   realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 • ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 • ocenę maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 • ocenę nowych maszyn i urządzeń oraz dokumentacji w zakresie dyrektyw nowego podejścia tj. 2006/42/WE.

 Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

 Obsługa w zakresie prawa pracy

 • prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę,  świadectw pracy),
 • pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

 Doradztwo prawne i techniczne

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

 Cena usługi

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

 

Co wchodzi w zakres nadzoru?

Szkolenia
 •   szkolenia bhp w tym ppoż. wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 •   szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 •   okresowe przeglądy stanu bhp,
 •   analizy roczne stanu BHP,
 •   audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, 
 •   pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 •   dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 •   dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 •   dokumentowanie chorób zawodowych,
 •   opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 •   opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 •   opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 •   prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy itp.);
 •   ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 •   ocenę maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 •   ocenę nowych maszyn i urządzeń oraz dokumentacji w zakresie dyrektyw nowego podejścia tj. 2006/42/WE.

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 •   przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 •   opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 •   wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 •   określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Obsługa w zakresie prawa pracy

 •   prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń oraz świadectw pracy),
 •   pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 •   opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 •   audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

Doradztwo prawne i techniczne

 •   doradztwo w zakresie prawa pracy,
 •   doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

Cena usługi?

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub jednorazowy – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

 

Doradztwo prawno - techniczne


Jesteśmy praktykami z kilkunastoletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów prawno-technicznych, w celu profesjonalnego wsparcia dla biznesu. Zdobyte doświadczenie i praktyka, pozwoliły nam na wyprofilowanie działań firmy, wynikających z szeroko rozumianego prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Zdajemy sobie sprawę, iż w ramach działalności gospodarczej realizowanej przez firmy, każdego dnia pokonujecie Państwo przeszkody i problemy w postaci m.in.:

 • zagadnień związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • problematyką czasu pracy,
 • opracowaniem i aktualizacją wewnętrznych zarządzeń i regulaminów - pracy, wynagradzania, ZFŚS itp.,
 • spełnianiem wymagań bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń,
 • spełnianiem wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów pracy.

W ramach usług doradczych proponujemy:

Audyt prawa pracy
- dokonujemy kompleksowej analizy procedur i dokumentów związanych z przestrzeganiem prawa pracy.
Audyt bezpieczeństwa pracy
– dokonujemy kompleksowej analizy bezpieczeństwa stanowisk pracy i użytkowanych przez pracowników maszyn oraz urządzeń.
Audyt bezpieczeństwa pożarowego
– dokonujemy kompleksowej analizy bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych obiektów.

Usługi doradcze są zakończone wnioskami zmierzającymi do wdrożenia rozwiązań, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i interesem pracodawcy.
 
W Polsce w 2013 roku wydarzyło się ponad 13 700 wypadków przy pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń (źródło GUS). Taka też jest skala strat ludzkich, finansowych, materialnych i społecznych. Bezpieczeństwo to zysk. Zasada kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, polega na tym, że wszyscy przyczyniający się do realizacji procesów pracy, tworzą i odpowiadają za bezpieczeństwo.


W zakresie usług doradczych proponujemy:

- audyt organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub
  warunki uciążliwe,
- ocenę doboru  środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- ocenę stopnia przystosowana użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań BHP,
- audyt w zakresie spełniania przez obiekty i stanowiska wymagań bhp i ppoż.,
- pomiary środowiska pracy przez akredytowane laboratorium. 
 
Prawo pracy stanowi ważny element działalności każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Znajomość obowiązujących przepisów oraz częstych zmian w przepisach prawa pracy ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania firmą. Proponujemy usługi doradcze w zakresie prawa pracy w ramach, których przygotowujemy projekty dokumentacji i analizy oraz informujemy o zmianach w prawie, w tym zajmujemy się zagadnieniami:

-  dokumentacją prawno-pracowniczą
-  zatrudnieniem pracowników,
-  zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych,
-  rozwiązywaniem umów o pracę,
-  opracowaniem regulaminów i zarządzeń. 
 

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz