Doradztwo prawno - techniczne


Jesteśmy praktykami z kilkunastoletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów prawno-technicznych, w celu profesjonalnego wsparcia dla biznesu. Zdobyte doświadczenie i praktyka, pozwoliły nam na wyprofilowanie działań firmy, wynikających z szeroko rozumianego prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Zdajemy sobie sprawę, iż w ramach działalności gospodarczej realizowanej przez firmy, każdego dnia pokonujecie Państwo przeszkody i problemy w postaci m.in.:

  • zagadnień związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • problematyką czasu pracy,
  • opracowaniem i aktualizacją wewnętrznych zarządzeń i regulaminów - pracy, wynagradzania, ZFŚS itp.,
  • spełnianiem wymagań bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń,
  • spełnianiem wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów pracy.

W ramach usług doradczych proponujemy:

Audyt prawa pracy
- dokonujemy kompleksowej analizy procedur i dokumentów związanych z przestrzeganiem prawa pracy.
Audyt bezpieczeństwa pracy
– dokonujemy kompleksowej analizy bezpieczeństwa stanowisk pracy i użytkowanych przez pracowników maszyn oraz urządzeń.
Audyt bezpieczeństwa pożarowego
– dokonujemy kompleksowej analizy bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych obiektów.

Usługi doradcze są zakończone wnioskami zmierzającymi do wdrożenia rozwiązań, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i interesem pracodawcy.
 

Terminarz szkoleń

Aktualności

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP

  31 Marzec 2016
Więcej

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy

  16 Styczeń 2016
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności
W Polsce w 2013 roku wydarzyło się ponad 13 700 wypadków przy pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń (źródło GUS). Taka też jest skala strat ludzkich, finansowych, materialnych i społecznych. Bezpieczeństwo to zysk. Zasada kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, polega na tym, że wszyscy przyczyniający się do realizacji procesów pracy, tworzą i odpowiadają za bezpieczeństwo.


W zakresie usług doradczych proponujemy:

- audyt organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub
  warunki uciążliwe,
- ocenę doboru  środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- ocenę stopnia przystosowana użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań BHP,
- audyt w zakresie spełniania przez obiekty i stanowiska wymagań bhp i ppoż.,
- pomiary środowiska pracy przez akredytowane laboratorium. 
 
Prawo pracy stanowi ważny element działalności każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Znajomość obowiązujących przepisów oraz częstych zmian w przepisach prawa pracy ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania firmą. Proponujemy usługi doradcze w zakresie prawa pracy w ramach, których przygotowujemy projekty dokumentacji i analizy oraz informujemy o zmianach w prawie, w tym zajmujemy się zagadnieniami:

-  dokumentacją prawno-pracowniczą
-  zatrudnieniem pracowników,
-  zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych,
-  rozwiązywaniem umów o pracę,
-  opracowaniem regulaminów i zarządzeń. 
 


Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz